Termistö

 

Henkisistä ilmiöistä puhuttaessa on hyvä ymmärtää, että niille on keksitty erilaisia mahdollisimman kuvaavia termejä, joita eripuolilla maailmaa kutsutaan eri sanoilla, asia jota yritetään kuvata, on kuitenkin sama.

Näitä asioita ei tarvitse pelätä vaikka ne kuulostaisivatkin pelottavilta. Palvelussamme keskitymme näiden haittojen poistamiseen, jotta energiat pääsevät virtaamaan taas vapaasti.­

Paha silmä

 

­Paha silmä on yleisin henkinen rasite ja siitä pitää huolen ihmiskunta ihan itse. Kyse on negatiivisen ihmisen ajatusenergiasta, jolla on kohde. Tällöin negatiivinen ihminen on kateellinen, mustasukkainen tai kokee vihaa jotain henkilöä tai paikkaa kohtaan. Yksittäiset negatiiviset ajatukset eivät vielä saa aikaan pahoja silmiä, ne syntyvät kun niitä ajatellaan toistuvasti. Kun tämä negatiivinen energialuomus siirtyy toisen ihmisen läheisyyteen, alkaa tämän henkilön tunnekeho värähdellä tätä samaa negatiivista värähtelyä ja ihmisestä tulee ärtyisä. Etenkin lapsista tämän huomaa helposti. Pahojen silmien poistamisen vaikutus on välitön, tuhoa tekevä ajatusenergia häviää samantien. Kuntoutamme aina myös pahojen silmien lähettäjät, joten niin kauan kuin tämä henkilö pysyy positiivella puolella, hän ei pysty pahoja silmiä tekemään.

Kääntäen, positiivinen ihminen luo hyviä silmiä, jolloin hänen lähellään on hyvä olla. Sen vaan tuntee, kenen lähellä on hyvä olla ja kenen ei.
Haluamme painottaa, että kun puhutaan negatiivisesta ihmisestä, ei se tarkoita, että ihminen olisi paha. Koskaan ei pidä lähteä syyttelemään toista. Se, että ihminen on energeettisesti negatiivinen, on usein seuraus jostain asiasta joka on vienyt ihmisen negatiiviseksi. Tällaisia voivat olla sairaus, menneet elämät, riippuvuudet, ympärillä olevat negatiiviset ihmiset tai muut rasitteet. Syyt voivat olla todella moninaisia.

Rauhattomat vainajasielut eli

maanläheiset vainajat­

 

Tällä käsitteellä tarkoitetaan monistakin mahdollisista syistä maaelämään kiinni jääneitä kuolleita ihmisiä. Ihmisen tarkoitus olisi päästä eteenpäin astraalivaelluksen kautta kohti seuraavaa maaelämää, mutta tietyt asiat voivat pitää heitä kiinni tässä elämässä. Esimerkkeinä mainittakoon sodat, onnettomuudet ja henkirikokset.
 

Herkät ihmiset saattavat aistia heidän läsnäolonsa vaikka kotonaan. Eihän se ole mukavaa, kun siellä kenties kuulee askelia ja ääniä, näkee hahmoja tai tuntee heidän läsnäolon, mutta on hyvä pitää mielessä, etteivät he halua mitään pahaa, ainoastaan apua.
 

Etenkin henkisellä polulla olevien ihmisten astraalivalo vetää maanläheisiä vainajia puoleensa. Näin ollen mm. reiki- ja muiden energiahoitajien ympäriltä näitä vainajasieluja usein löytää paljonkin. Ikävä puoli siinä on se, että he vievät energiaa näiltä herkiltä maaelämän ihmisiltä ja näin maanläheisten vainajien läsnäolo vaikuttaa väsyttävästi.

 

Jotkut hoitajista osaavat itse ohjata heidät Valoon, mutta jos näillä maanläheisillä vainajilla on paljon negatiivisuutta, joskus jopa kirouksia, niin silloin pitää auttajan pystyä kuittaamaan heidän vallitsevat Karmavelkansa, jotta he pääsevät eteenpäin.­

Kummitukset­

 

Tässä päästään taas terminologiaan. Usein, jos rakennuksessa sanotaan olevan jotain yliaistillista, sanotaan että siellä kummittelee. Vainajat ovat entisiä ihmisiä. Kummitukset taas ovat taas pelkkiä energiaolemuksia, joita pahojen tekojen tekijät ovat luoneet omien pelkojensa seurauksena, etteivät teot paljastuisi.
Itse asiassa nämä saattavat tuntua rakennuksissa enemmän haitallisina kuin jumiin jääneet maanläheiset vainajasielut.

Eetterinen koodi­

 

Eetterinen koodi on ”piirustus” ja hyvin syvällinen suunnitelma, jonka mukaan nykyinen elämä on rakennettu ja on täten voimakkaasti Karmallinen. Siihen on sisällytetty ne syyt mihin menneet elämät oikeuttavat ja tilien tasaaminen velvoittaa. Voidaan sanoa, että ne hankaluudet joita koet kehossasi tässä elämässä ovat kirjoitettuina piirustuksiisi esim. sairauksien muodossa. Tästä käsitteestä löytyy loogisuus moniin kokemiisi hankaluuksiin ja näin katsottuna syyt ovat sinussa itsessäsi. Myös niiden korjaamiseen voidaan nykyään vaikuttaa, mutta taas kerran vain ja ainoastaan Karman- ja muiden luonnonlakien sallimissa puitteissa.­

Maakiroukset­

 

Maakirous on terminä hyvin kertova. Syyt voivat olla satoja vuosia vanhoja tai sitten ihan uusia. Kuitenkin usein kovinkin Karmallisia alueella asuville ihmisille. Menneinä aikoina on tehty pakosta maanjakoja. Sodissa on maita viety. On rakennettu kauniille alueille kerrostaloja jne. Maakirous on voitu luoda tarkoituksella tai monien ihmisten yhteisistä ajatuksista.

Muut kiroukset­

 

Melkein mitä vain on voitu kirota. Ihmisten unet, työpaikat, rakkauselämä, ihan mitä vain. Ne voivat myös seurata menneistä elämistä nykyiseen elämään ja vaikuttaa sieltä käsin lähes kaikkeen. Kaikki voidaan kuitenkin löytää ja poistaa, kunhan aika on Karman lakien mukaan oikea.

Oma karmallinen vainaja­

 

Ihmisellä on maapallolla satoja elettyjä elämiä, eivätkä ne kaikki ole olleet onnellisia, vaan ikäviäkin asioita on tullut itse kunkin tehtyä. Tässä puhutaan ihmisen omasta menneestä elämästä. Kun omia Karmavelkoja on päästy lyhentämään vaikka huonossa parisuhteessa ”kärsimällä”, sairausten muodossa tai mikä toivottavampaa, auttamistöitä tekemällä, tullaan jossain kohtaa pisteeseen, missä jonkun elämän Karmatilit ovat tasan. Siinä kohtaa tällainen oma karmallinen vainaja voidaan löytää ihmisen ympäriltä ja poistaa heti. Jos ei tätä tehdä, voi raskas olotila kestää kuukausiakin.
Etenkin paljon auttamistöitä tekevillä, näitä voi löytyä kerralla useitakin.

Omista karmallisista vainajista voidaan käyttää myös termiä sivupersoona. Joissain harvinaisissa tapauksissa oireet saattavat näkyä skitsofreenisina, jos näitä vallitsevia sivupersoonia on useita ja ne pääsevät näin vähentämään henkilön nykyisen pääpersoonan voimaa.­